GEDRAGSCODE FITNESS-SECTOR


De beroepsverenigingen van de fitness-sector hebben deze gedragscode opgesteld, met het doel op een evenwichtige en doorzichtige wijze met de consument om te gaan. Zij spannen zich in om zoveel mogelijk fitnessondernemingen te doen toetreden tot de gedragscode die ze daartoe opstellen. Deze bevat een aantal gedragsregels die een aanvulling vormen op de wettelijke regels ter bescherming van de consument. De niet naleving van deze gedragsregels vormt een oneerlijke handelspraktijk zoals bepaald in artikel VI.98 van het Wetboek van economisch recht. De fitnessondernemingen die deze gedragscode ondertekenen en erdoor zijn gebonden, verzekeren een strikte naleving van de gedragsregels die erin zijn voorzien. De Economische Inspectie ziet toe op de naleving van de gedragscode. Zij is belast met de opsporing, vaststelling en vervolging van overtredingen ervan

 

Klik HIER indien u gedragscode wenst te lezen.


03-03-2016

© www.so-fit.be - sitemap

Webdesign, websites, webshop, grafisch bureau